NBP, czyli Narodowy Bank Polski jest to polski bank centralny. Jego siedziba znajduje się w Warszawie. NBP spełnia wiele ważnych dla państwa funkcji. Wspiera on politykę gospodarczą zarazem utrzymując stabilny poziom cen. Posiada on wyłączność do emitowania polskich pieniędzy. Inne zadanie to np. prowadzenie działalności dewizowej, organizowanie rozliczeń pieniężnych, regulowanie płynności banków i refinansowanie ich. Narodowy Bank Polski rozpoczął swoją działalność w 1945 roku, tuż po II wojnie światowej. Aż do upadku komunizmu posiadał monopol na działalność bankową, kredytową itd. Wraz z upadkiem komunizmu zostały z niego wydzielone banki komercyjne oraz regionalne. Głównym kierującym Narodowym Bankiem Polskim jest prezes NBP. Powoływany jest on na kadencję, która trwa 6 lat, przez sejm i jest od razu przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej. Pełni także funkcję reprezentatywną NBP. Ma za zadanie uczestniczyć w posiedzeniach Sejmu i Rady Ministrów. Jest zobowiązany do przedstawiania rocznych bilansów należności i zobowiązań państwa oraz kwartalnych bilansów płatniczych.

www.infoniemcy.pl