Łuszczyca stanowi coraz większy problem dla polskiej służby zdrowia. Jak pokazują wszelkie dostępne statystyki, zachorowalność na tę chorobę skóry rośnie w tempie niezwykle szybkim, dosłownie z roku na rok, a nasz system zdrowotny zupełnie nie jest przygotowany do tego, żeby jakoś poradzić sobie z tym faktem. W krajach Europy zachodniej już jakiś czasu opracowano a następnie wprowadzony w życie programy zapobiegania oraz walki z chorobami skórnymi, takimi jak na przykład łuszczyca, jednak Polska nadal należy do państw stosunkowo ubogich w porównaniu z państwami Zachodu a oprócz tego nasza służba znajduje się w naprawdę opłakanym stanie, nawet biorąc pod uwagę nasze nienajlepsze warunki ekonomiczne. Wydaje się jednak, że brak środków nie może stanowić tutaj żadnego usprawiedliwienia. Trzeba przecież pamiętać że leczenia takiej choroby, jak łuszczyca, jest o wiele bardziej kosztowne, a więc obciąża budżet naszej służby zdrowia o wiele bardziej, niż nawet najbardziej rozbudowane i najszerzej zakrojone programy profilaktyczne.

www.maleacieszy.pl