Niektórzy specjaliści od ekonomii oraz socjologii są zdania, że wskaźniki których używa się zwykle żeby określić stopień rozwoju danego państwa są niewłaściwe, i że jeśli chcemy zyskać wiedzę bogatszą i bardziej adekwatną do rzeczywistości, powinniśmy operować także innymi wskaźnikami. Jednym z takich właśnie wskaźników, które powiedzą nam, a co najmniej zasugerują jaki jest faktyczny poziom rozwoju danego społeczeństwa, jest ilość oraz zaawansowanie techniczne rzeczy takich, jak szeroko rozumiane place zabaw.Cywilizowane państwo można poznać między innymi dzięki temu, że kładzie duży nacisk na to, aby możliwie jak najbardziej zadbać właśnie o miejsca takie, jak szeroko rozumiane place zabaw. Czasami, w niektórych badaniach i analizach, lekceważy się rolę, jaką ogrywają rzeczy takie, jak place zabaw, jednak powinniśmy pamiętać, że takie analizy bardzo często są błędne i oparte na jakiejś fałszywej przesłance. Prawda zaś jest taka, że place zabaw odgrywają bardzo istotną rolę w procesie kształtowania świadomości każdego młodego pokolenia.

www.arsmateria.pl