Ósmego września, 2006 roku sejm przegłosował ustawę pod tytułem „ rodzina na swoim”. Ustawa ta, ma na celu wsparcie rodzin w zdobywaniu własnego mieszkania. Jest to bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla osób, których nie stać na spłacanie całej wartości kredytów, kredyty mieszkaniowe są dla nich za dużym wydatkiem.Aby wziąć udział w projekcie „rodzina na swoim” należy spełnić określone warunki. Tak samo jak my taki i nieruchomość, którą chcemy nabyć, również owe warunku musi spełniać. Jeżeli chcemy, aby państwo wspomagało kredyty mieszkaniowe, które bierzemy, przede wszystkim, musimy być małżeństwem, lub osobą, która samodzielnie wychowuje dziecko (małoletnie, dziecko na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny, lub uczące się do 25 roku życia). Kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa przyznawane są dla osób, które nie są właścicielami, lub współwłaścicielami domu, lub mieszkania. Osoba, która się o nie ubiega, może złożyć wniosek zrzeczenia się praw do lokalu. Tylko na tej podstawie dopłaty są przyznawane.

www.haveasign.pl/