Dzisiejsze transakcje kupna sprzedaży są na tyle usprawnione, ze można ich dokonywać nie tylko na odległość, bez oglądania towaru, ale także bez bezpośredniego użycia gotówki. Takie nowoczesne rozwiązania są możliwe dzięki bankom, które dokonują przelewów wirtualnych pieniędzy nie tylko w ramach jednego banku, ale także pomiędzy sobą, nawet poza granice kraju. Firmy lub indywidualni klienci zakładają konta bankowe, które są pomocne przy tego typu operacjach i w trakcie samej transakcji instytucja finansowa pośredniczy w transferze pieniędzy. Nawet, jeśli jedna ze stron nie jest klientem banku, to może dokonać przelewu za pośrednictwem poczty lub dowolnego oddziału w banku odbiorcy. Konta bankowe są doskonałym rozwiązaniem w transakcjach, w których liczy się czas. Zakupy w innym kraju opłacone przesyłką pocztową z pewnością trwałyby długo. Przelew zamyka umowę często w kilka minut. Najkorzystniej jest, jeśli konta bankowe obu stron znajdują się w tej samej placówce, gdyż wówczas przelew następuje błyskawicznie. Jeśli banki są różne może to potrwać kilkanaście godzin.

www.ohho.pl/