Okazuje się, że Anomic FTP Server 0.97 jest darmowym serwerem, do którego dostęp może mieć każdy użytkownik, który tego potrzebuje. Anomic FTP Server 0.97 pozwala na współpracę z większością wersji operacyjnych systemów środowiska Windows. Anomic FTP Server 0.97 został napisany przez programistów w języku Java. Jest on dosyć rozszerzonym programem, ponieważ jest w stanie obsługiwać większą część komend RFC959 i nie ma tu znaczenia, czy są one wydawane w trybie passive, czy też w trybie active, ponieważ Anomic FTP Server 0.97 doskonale radzi sobie i z jednym i z drugim. Anomic FTP Server 0.97 zawiera w swoich zasobach wbudowany moduł o nazwie Firewall, za pomocą którego umożliwione jest definiowanie wszelkich adresów IP, które mają otrzymać udostępnienie do zasobów Anomic FTP Server 0.97. Anomic FTP Server 0.97 można obsługiwać w dwojaki sposób. Możliwe jest to za pośrednictwem konsoli, ale również świetne zastosowanie obsługi użytkownik otrzymuje za pomocą specjalistycznego, graficznego interfejsu.

www.dccomp.pl