Każdy kraj ma w różnych dziedzinach wiedzy, różne osiągnięcia. Większość ma historyczne zaszłości, związane z tym, że poszczególne ośrodki naukowe specjalizują się w różnych dziedzinach wiedzy. Czasami tylko zdarzało się, że w zupełnie innym niż zazwyczaj miejscu powstawało coś, lub idea o rewolucyjnym wymiarze. Inaczej sprawa się ma natomiast z tymi dziedzinami wiedzy, jak np. informatyka, które są na tyle nowe, ze tradycje nie zdarzyły się jeszcze wytworzyć. A do tego specyfika tego kierunku, który związany jest bardzo mocno z dostępem do informacji i łatwością komunikacji z całym światem poprzez sieć i komputery, sprawia, że innowacje mogą być tworzone praktycznie w każdym miejscu. Dzięki temu Polska może się w chwili obecnej pochwalić bardzo wieloma znaczącymi osiągnięciami w dziedzinie informatyki. Nasi studenci prezentują wysoki, światowy poziom i na wielu konkursach i olimpiadach informatycznych, zdobywają bardzo wiele nagród. To przekłada się na zainteresowanie tym, co robią, a w dalszej perspektywie na nich, jako potencjalnie bardzo efektywnych pracowników.

www.szumski.pl