Według współczesnej definicji, banki to specyficzne instytucje finansowe, posiadające charakter prawny i prowadzące działalność gospodarczą, która opierała będzie się przede wszystkim na udzielaniu swoim klientom kredytów, przyjmowaniu pieniędzy lub przedmiotów wartościowych w depozyt i jednocześnie udostępnianiu narzędzi operowania pieniądzem elektronicznym. Nie są to jednak wszystkie czynności, które wykonują współczesne banki – lista usług jest o wiele dłuższa i są one dokładnie opisywane przez prawo bankowe oraz wymienione w samym statucie danej instytucji finansowej. Banki w dzisiejszych czasach odgrywają niezwykle ważną rolę jeżeli chodzi o zarządzanie naszymi finansami i finansami przedsiębiorstw, z tego też powodu zalicza się je do grona organizacji zaufania publicznego. Wyróżnić możemy kilka rodzajów banków ze względu na ich funkcję – najważniejszym w każdym kraju jest bank centralny, który odgrywa role nadrzędne, odpowiedzialny jest między innymi za emisję pieniądza, czy też ustalanie ogólnych stóp procentowych.

www.optimusplus.pl