Znajomość języków obcych to zagadnienie, które współcześnie jest niezwykle ważne i cenione zwłaszcza przez pracodawców rekrutujących na rozmaite miejsca pracy. Na pewno jednym z najważniejszych języków obcych jest współcześnie język angielski. Jest to język stosunkowo łatwy do nauczenia, nie fleksyjny, z grupy języków zachodnioeuropejskich germańskich i zdecydowanie najbardziej rozpowszechniony w świecie jako język komunikacji. Posługuje się nim w przybliżeniu aż 2 miliardy osób, co oznacza, że co trzeci mieszkaniec naszej planety zna w jakimś stopniu język angielski. Jest to niewiarygodne, ale trzeba tutaj podkreślić, że tylko ok. 400 mln osób z tej grupy posługuje się nim jako językiem rodzimym, natomiast cała reszta wykorzystuje język angielski jako język obcy. Kraje, w których angielski jest językiem rodzimym, to m.in. Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Irlandia i Australia, natomiast m.in. Sudan, RPA, Tanzania, Nigeria i Indie byłe kolonie brytyjskie to kraje, w których angielski jest językiem oficjalnym mimo posługiwania się nim przez mniejszość społeczeństwa.

www.dynamico.pl