Wydarzenia z ostatnich tygodni w naszym kraju, kiedy upadła instytucja finansowa, określana jako parabank, a działająca na zasadzie piramidy finansowej, spowodowała w naszym kraju dyskusje, jak walczyć ma państwo z instytucjami tego rodzaju, działającymi na zasadzie piramidy finansowej i w efekcie powodujące straty u swoich klientów. Takie instytucje parabankowe z jednej strony obiecują duże zyski, przekraczające zazwyczaj 10 procent od lokat umieszczanych w tych instytucjach, drugi zakres działalności tego rodzaju instytucji to udzielanie pożyczek na wysoki procent. Jak wykazały ostatnie badania, już po wybuchu afery parabankowej, Polacy zdecydowanie bardziej zaczęli nie ufać instytucjom parabankowym, tylko jedna osoba na 100 przyznała, że korzysta obecnie z lokowania pieniędzy w parabankach. Jednocześnie osoby o najniższych dochodach przyznały, że często korzystają z pożyczek udzielanych przez parabanki, 8 osób na 100 badanych przyznało się do takiego postępowania. Parabankom nie ufają mieszkańcy wsi i małych miast.

www.psychomanipulacja.pl