Czy reklamy mówią prawdę

Zestawiając ze sobą dwa słowa takie jak reklama i prawda najczęściej trudno oprzeć się uśmiechowi, który samoczynnie układa się na naszej twarzy. Musimy zdać sobie sprawę z tego, jaką podstawową funkcję ma każda reklama – ma ona generować zyski dla producentów reklamowanych rzeczy, w związku z czym rzetelne informowanie odbiorców nie jest tutaj priorytetem. Oglądając reklamy niektórych proszków do prania odnosimy wrażenie, że są one dwa razy wydajniejsze, niż „zwykłe” proszki, ale czym są te drugie, na które powołuje się producent lepszego teoretycznie produktu. Ciężko jest ocenić cokolwiek, nie mając skali porównawczej, ale reklama ma działać tak, aby dać ja nam jedynie pozornie, ale za tym nie idą żadne fakty. Dlatego słysząc o płynie do naczyń, który jest lepszy od wszystkich innych pomyślmy od reklamie płynu innej marki, który także jest najlepszy na rynku. Jaki zatem jest wniosek. Któryś z producentów nie ma racji, ponieważ nie ma dwóch najlepszych produktów.

www.biblioteka.edu.pl