Ekonomia pozycjonalna jest jedną z wielu dyscyplin naukowych. Przedmiotem jej zainteresowania są takie zasoby jak między innymi dobra, relacje społeczne, zachowania oraz usługi. Chodzi w tym momencie generalnie rzecz biorąc o takie zasoby, które z pewnych powodów wyczerpują się, nie występują generalnie rzecz biorąc zbyt często. Ekonomia pozycjonalna zajmuje się także analizowaniem tychże dóbr. Przekładając to wszystko na język bardziej zrozumiały, można w tym miejscu podać przykłady. Specjaliści zajmujący się ekonomią pozycjonalną analizują między innymi takie miejsca pracy, które są uznawane za intratne i bardzo dochodowe. Podobnie także sprawa się ma z miejscami niezmiernie atrakcyjnymi z turystycznego punktu widzenia. Dobra, o których jest mowa powyżej ceni się przede wszystkim ze względu na ich pewnego rodzaju ekskluzywność oraz unikalność. Rzecz jasna na ich temat funkcjonuje bardzo wiele rozmaitych teorii, chociaż ogólnie rzecz biorąc wszystko i tak sprowadza się tutaj do jednego.

www.advans.pl