Pierwszym elementem branym pod uwagę u klienta, który głosi się do banku by wziąć kredyt mieszkaniowy jest jego zdolność kredytowa. Jest to pojęcie stosunkowo ogólne, bowiem oceniana jest ona różnie przez różne banki. Nie mniej jednak jest to hipotetyczna ocena możliwości spłaty danego kredytu, gdzie pod uwagę brana jest sytuacja finansowa klienta. Jednakże przed podjęciem decyzji o tym by wziąć kredyt mieszkaniowy klient powinien samodzielnie przeanalizować swoją sytuację finansową. Po złożeniu wniosku o kredyt mieszkaniowy bank sam zaczyna dokonywać analizy zdolności kredytowej klienta. Przede wszystkim brane pod uwagę są dochody klienta i sposób ich pozyskiwania. Ważny jest także okres, na jaki zawarta będzie umowa kredytowa. Nie bez znacznie jest także waluta, w jakiej dokonywane będą spłaty rat kredytu. Nie mniej jednak coraz częściej banki biorą pod uwagę oprócz tak zwanego wkładu własnego także lokalizację miasta, w którym mieszka klient lub w którym zamierza kupić mieszkanie. Dobra lokalizacja jest sposobem na zabezpieczenie dla banku.

www.cwanywilk.pl