Niektórzy chlubią i szczycą się tym, jakoby pod wieloma istotnymi względami nasze państwo coraz bardziej przypominało cywilizowane i bogate kraje Europy zachodniej. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o szeroko pojętą kwestię rzeczy takich, jak place zabaw oraz inne miejsca służące dzieciom dla zabawy. W krajach Europy zachodniej place zabaw są przeważnie zadbane i na wysokim poziomie technicznym, co zresztą nikogo tam nie zdumiewa i nie jest powodem dla jakiejś chluby czy samozadowolenia. Tymczasem w Polsce place zabaw to nadal miejsca przeważnie dzikie i brzydkie, a często wręcz niebezpieczne. Może i powinno być to oburzające, zwłaszcza że jesteśmy społeczeństwem coraz bogatszym i że spokojnie jest nas stać na to, aby miejsca tego rodzaju i które spełniają funkcję tak istotną, były na wyższym poziomie jeśli chodzi o estetykę i technologię. Jednak pojawiają się pewne symptomy, z których można wydedukować, że być może już bliższa przyszłość przyniesie jakąś odmianę obecnej sytuacji.

www.ladnie-mieszkaj.pl