Majątek obrotowy możemy finansować za pomocą różnych sposobów. Do mniej znanych zaliczamy uzyskiwanie kredytów pod zastaw należności. A drugi pomysł to uzyskiwanie zapasów oraz tak zwany factoring należności. Wiadomo, że taki zastaw to rodzaj zabezpieczenia krótkoterminowego kredytu bankowego. Wtedy to bank określa na podstawie danego zastawu możliwość, wielkość udzielanego kredytu. Takie uzyskiwanie kredytu to dobry pomysł na pokrycie majątku obrotowego, gdyż jest on tanim źródłem finansowania- jedyna opłata przez nas ponoszona to oprocentowanie. A co z kredytem krótkoterminowym udzielanym pod zastaw materiałów, surowców czy wyrobów gotowych? Trzeba zaznaczyć, że wtedy warunkiem jest posiadanie zapasów, które nie podlegają fizycznym ubytkom, poza tym powinny być one odnawialne i posiadać względnie jednorodną jakość. Jeśli chodzi o factoring, to jest on realizowany na podstawie pisemnej umowy zawieranej przez przedsiębiorstwo, czyli dostawcę. Taka forma jest również opłacalna, gdyż pokrywa się jedynie 10% dostawcy. Widać więc, że jest wiele innych form finansowania majątku obrotowego.

www.interactiveart.pl