Jak napisać reklamację?

Pisanie reklamacji to umiejętność zanikająca. Większość sklepów czy to internetowych czy stacjonarnych opiera swoją politykę zwrotów na gotowych wzorach druków, które otrzymuje się w momencie zakupu lub w chwili składania reklamacji. Jeśli jednak reklamacja składana jest po dłuższym czasie od zakupu, nie jest ona już tym, samym czym jest zwykły zwrot towaru po zakupie. Reklamowanie towaru ze względu na jego wady ujawnione podczas użytkowania wymaga udowodnienia, że uszkodzenia produktu nie zostały spowodowane niewłaściwą eksploatacją.
Jak napisać reklamację, która spowoduje, że towar uszkodzony zostanie naprawiony, wymieniony na nowy lub odzyskamy pieniądze wydane na jego zakup?
Idealnych sposobów nie ma, ale warto poznać kilka zasad pomagających uwzględnić nasze roszczenia. Przede wszystkim trzeba mieć świadomość swoich praw konsumenckich na straży którego stoi przede wszystkim prawo cywilne, jako że zakup towaru jest rodzajem umowy. Ponadto wszelkie inne przepisy na przykład prawa handlowego czy dotyczące praw konsumentów są dobrym powodem, aby się na nie powoływać przy reklamacji. Do zwracanego towaru należy dołączyć pismo, w którym zawrzemy następujące elementy:
1. Miejsce i datę składania reklamacji.(prawy górny róg).
2. Dane osobowe, adres, telefon, e-mail składającego reklamację. (lewy górny róg)
3. Dane sklepu, sprzedawcy wraz z adresem i nazwą. (środek w kierunku prawej krawędzi kartki)
4. Treść reklamacji.
Tu powinny znaleźć się informacje o dacie zakupu towaru oraz opis uszkodzeń i okoliczności ich powstania.
W tej części należy również określić na jaki sposób załatwienia reklamacji liczymy – naprawa, zamiana towaru na nowy, zwrot pieniędzy.
Pismo należy podpisać. Do reklamacji należy dołączyć paragon jeśli go posiadamy. Można wydrukować historię zakupu zachowaną na naszym koncie bankowym lub na platformie handlowej (np. Allegro, Amazon czy innej).
Towar odnosimy lub odsyłamy razem z pismem. Warto w piśmie zapytać o zwrot kosztów przesyłki towaru. Jeśli reklamacja zostanie uznana koszty wysyłki sklep powinien zwrócić klientowi bez upominania się z jego strony.

www.mydlanyraj.pl/