Jak zdobyć uprawnienia sep?

Uprawnienia sep otwierają drogę młodemu elektrykowi do dobrej pracy i niezłych zarobków. Dzięki nim, może on wykonywać wiele prac i zadań, które bez tego byłyby niemożliwe lub po prostu nielegalne. Sep uprawnienia to potwierdzenie kwalifikacji koniecznych do wykonywania danej czynności. Jak je zdobyć? Jak je utrzymać?

Kurs sep

Najprostszą drogą do zdobycia uprawnień sep, czyli Stowarzyszenia Elektryków Polskich jest kurs sep. Najwięcej ofert na jego przeprowadzenie można znaleźć online. Jest ich dużo, więc warto poczytać informacje oraz opinie na ich temat. Czasami, kursy są organizowane przez zakład pracy, który zatrudnia wielu elektryków. Niezależnie od sposobu w jaki znajdzie się kurs, warto jest aktywnie uczestniczyć w jego zajęciach, by wynieść z niego jak największą wiedzę i ilość informacji.

Zakres

Uprawnienia sep nie są zawsze równe. Każde uprawnienia mają swój zakres. Określają dokładnie, jakie prace i w jakich określonych warunkach może wykonywać dany elektryk. Są to też pozwolenia na prace z konkretnymi urządzeniami po określonym napięciem. Oznacza to, że w zależności od zdobytych kwalifikacji, inżynier może mieć większe lub mniejsze szanse na zatrudnienie. Ma to również przełożenie w zarobkach. Im trudniejsze było uzyskanie uprawnień, tym wyżej opłacany jest specjalista. Można zdobyć uprawnienia na dozór, pomiary i eksploatację instalacji. Można też wybierać pomiędzy zakresami napięć, np. do 1 kV. W zależności od zdobytych uprawnień, elektryk może szukać pracy na budowie, przy remontach lub w produkcji, np. części samochodowych lub całych ich układów.

Egzamin

Wszystkie sep uprawnienia zdobywa się na podstawie zdanego egzaminu. Sam kurs to za mało. Konieczne jest potwierdzenie zdobytej wiedzy w obiektywnie przeprowadzonym egzaminie. Jest on gwarancją tego, że inżynier posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do tego by pracować zgodnie z zasadami sztuki. Tym bardziej, że bardzo ważne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa, które wykluczałyby ryzyko porażenia prądem elektrycznego. Warto też zauważyć, że jeśli dojdzie do porażenia na skutek błędu elektryka, który nie posiada właściwych uprawnień, to może on zostać ukarany nawet karą pozbawienia wolności. Zdobyte uprawnienia mają obecnie charakter dożywotni, lecz na przestrzeni ostatnich lat – często się to zmieniało.