Wielu z nas kiedy potrzebuje pieniędzy idzie do baku i zaciąga kredyt. Kwoty i terminy spłat są różne. Kredyt krótkoterminowy jest spłacany przez rok, średnioterminowy – przez rok do trzech lat. Z kolei kredyt długoterminowy to taki, którego spłacamy przez okres dłuższy niż trzy lata. Czym jest sam kredyt? To umowa w formie pisemnej zawarta między nami – kredytobiorcami – a bankiem. Bank oddaje nam do dyspozycji określoną kwotę. My zobowiązujemy się ją wykorzystać w danym celu oraz spłacić wraz z odsetkami i prowizją, gdyż bank, jak każda instytucja, chce zarobić. Są różne rodzaje kredytów. Możemy zaciągnąć kredyt gotówkowy, zwany również kredytem konsumenckim. Przeznaczamy go na potrzeby osobiste. Kolejny rodzaj to kredyt ratalny. Jest on szczególnie popularny podczas spłacania rat np. za lodówkę, pralkę, meble czy inne sprzęty pomagające w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Kredyt hipoteczny zaciąga się najczęściej w celu nabycia nieruchomości, a jego zabezpieczeniem jest hipoteka. Jest to kredyt długoterminowy.

www.cnurt.pl