Kwestie emerytur

Emerytura to temat poruszany często w mediach oraz w zwykłych debatach. Tych kwestii podejmują się politycy, specjaliści ekonomiczni, a także zwykli obywatele. Raczej każdy z nas chciałby zapewnić sobie pewne fundusze, gdyż już stwierdzi, że więcej nie będzie w stanie pracować. Jak wiadomo, składki na emeryturę są wypłacane ze środków, które są aktualnie wpłacane przez osoby pracujące. Świadczenia emerytalne są wypłacane na dwa różne sposoby. Jeden z nich to system dystrybutywny, który polega na tym, że to, co wypracuje pracownik, trafia do wspólnej puli, gdzie są wypłacane świadczenia dla osób, które są już na emeryturze. Osobom, które zmarły wstrzymywane jest płacenie składek. Druga forma wypłacania emerytur to system kapitałowy, kiedy to pracownik odprowadza składki w trakcie swojej aktywności zawodowej, a te zostają ulokowane na oprocentowanych rachunkach bankowych. Po przejściu na emeryturę dany obywatel dysponuje swoim kapitałem, a po śmierci może on zostać odziedziczony przez jego rodzinę. Kwestią sporną jest także wysokość wieku emerytalnego. Obecnie w Polsce jest to sześćdziesiąt lat dla kobiet oraz sześćdziesiąt pięć lat dla mężczyzn. Najniższy wiek emerytalny to pięćdziesiąt pięć lat np. na Białorusi, Rosji, czy na Ukrainie, a z kolei najwyższy jest w Norwegii, gdzie wynosi sześćdziesiąt siedem lat zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet oraz w Wielkiej Brytanii, gdzie wynosi sześćdziesiąt osiem lat także dla obu płci. Kwestia równouprawnienia w zakresie emerytur jest również poddawana debatom publicznym. Wiele osób uważa, że nie powinno być różnicy, zwłaszcza że to kobiety żyją średnio dłużej od mężczyzn, dlatego też mogą dłużej pracować. Emerytury składają się z trzech filarów. Pierwszym jest fundusz ubezpieczeń społecznych. Środkami, którymi tam się znajdują, zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pochodzą jednak nie tylko ze składek na ubezpieczenia społeczne, ale także z dotacji pochodzących z budżetu państwa, a także z krótkoterminowych kredytów komercyjnych. Drugim filarem są Otwarte Fundusze Emerytalne. Każdy obywatel ma przypisane swoje prywatny, indywidualny rachunek. Jednak najważniejszy staje się trzeci filar, o którego sile stanowią indywidualne konta emerytalne. Pozwalają one na swobodę w zakresie wyboru przez obywatela sposobu oszczędzania. Może to być lokata bankowa, ubezpieczenie kapitałowe, fundusze inwestycyjne, a także samodzielne inwestowanie na giełdzie. Taki rachunek może nam zagwarantować towarzystwo ubezpieczeniowe, banki, czy domy maklerskie. Dlatego to właśnie one cieszą się w ostatnim czasie największym powodzeniem i zainteresowaniem w sytuacji, gdy pierwszy i drugi filar stały się niewydajne. Wraz z początkiem roku mamy okazję zapoznać się z nowymi kwestiami dotyczącymi emerytury i obliczyć jej wysokość, aby wiedzieć, jak będzie wyglądać nasza emerytura brutto albo netto. Do tego służą kalkulatory emerytur, którego można znaleźć na idealnie przystosowanych do tego stronach internetowych.

www.novapr.pl