Podstawą takiej negocjacji, jest otrzymanie, tak zwane wiążącej oferty, tzn. otrzymanie dokumentu handlowego, w którym są dane propozycje sprzedaży, albo też kupna danego towaru, bądź też świadczenia danej usługi. Taka oferta, może być złożona w różny to sposób, a w praktyce, składa się ją w formie pisemnej, np. list handlowy, lub telex. Ustnej: rozmowa telefoniczna, bądź bezpośrednia. Natomiast oferta ustna, może by ć właśnie potwierdzona pisemnie. W tej ofercie, powinny się znajdować te same elementy, co w kontrakcie. W działalności handlowej, wyróżnia się kilka rodzajów ofert, takich, jak: oferty, które są wiążące, w których podany jest okres ich ważności, oferty niewiążące, tak zwane ofertami otwartymi, które są formą listu akwizycyjnego, oferty wywołane, są one opracowane na konkretne to potrzeby żądającego, oraz oferty warunkowe, które zawierają wymogi, od spełnienia których jest uzależnione zawarcie danego kontraktu, np. uzyskanie licencji eksportowej. Również można zastosować odpowiednie działania, które mobilizują do przyjęcia danej oferty: zapytanie pisemne, czy też przesłana oferta, dostarczona została do danego adresata, i czy również odpowiadają mu warunki wymienione.

www.klinikafinansowa.pl