Nota korygująca online

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek wystawiania faktur, a ci mniejsi, w przeciwieństwie do dużych, nie mają do dyspozycji działu księgowego i samodzielnie wystawiają faktury z użyciem przeznaczonych do tego programów, z czego często wynikają błędy. Co zrobić, gdy źle uzupełnimy dane na fakturze, jak wygląda proces korekty?

Nota korygująca online

Artykuł 106 ustęp 1 ustawy o podatku od towarów i usług informuje nas, że nota korygująca to specjalny rodzaj faktury wykorzystywany do poprawienia błędów na już istniejącej i błędnie wystawionej fakturze.

Nota korygująca pozwala na zmodyfikowanie daty wystawienia, numeru faktury, danych kontrahenta, a więc nazwy lub imienia i nazwiska w przypadku osoby fizycznej oraz adresu, numeru NIP, skorygowanie daty wystawienia faktury lub dostarczenia usługi, a także adnotacje do faktury.

Do wystawienia noty korygującej zobowiązana jest osoba, która ją nabyła w celu skorygowania błędów formalnych, czyli takich jak dane osobowe, daty i inne, które nie wpływają na wysokość podatku VAT obecnego na fakturze.

Nota korygująca online nadal wymaga podpisu kontrahenta w celu zakończenia procesu korekcji faktury. Po zmianie danych formalnych na fakturze musimy poinformować kontrahenta, który wystawił błędną fakturę i poprosić o sprawdzenie i podpisanie faktury. Taki proces może się odbyć nawet za pomocą wiadomości e-mail, jeśli kontrahent dysponuje podpisem elektronicznym, a jeśli nie, to listownie lub osobiście.

Jak uniknąć błędów na fakturze?

W przypadku dużej firmy odpowiedzialność za źle wystawione faktury lub akceptacje nieprawidłowych faktur, ponosi księgowość, jednak jeśli zajmujemy się tym procesem samodzielnie, to odpowiedzialność spada na nas. Dlatego ważne, żeby wybrać dobry program do fakturowania, dzięki któremu będziemy w stanie zapobiec takiej sytuacji.

Najlepszym sposobem na uniknięcie błędów na fakturze jest wybór programu do fakturowania, który pozwala pobrać dane kontrahenta z bazy NIP. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy pewność, że dane takie jak: NIP, adres firmy i nazwa są poprawne, a to już znacznie minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów i wystawienie przez nabywcę noty korygującej, którą będziemy musieli akceptować.

Jeśli jednak jesteśmy nabywcą faktury, to możemy jedynie dokładnie sprawdzić, czy dane na wystawionej do nas fakturze są poprawne, żeby uniknąć niepotrzebnego zamieszania po czasie.

Artykuł powstał woparciu o materiały znalezione na afaktury.pl.