Ogłoszenia

Jak miewa się sztuka formułowania ogłoszeń. Jeśli przejrzeć codzienne gazety, w których zamieszczane są różnego rodzaju ogłoszenia, przekonujemy się, że niewielu Polaków jest w stanie sformułować klarowne, zrozumiałe i estetyczne ogłoszenie. Niektórzy są zdania, że ten brak umiejętności to pochodna charakteru naszej edukacji publicznej, która duży nacisk kładzie na to, aby uczeń zdobył konieczną mu wiedzę teoretyczną, a niewielką wagę przywiązuje do procesu kształcenia różnego rodzaju umiejętności praktycznych, a więc na przykład zdolności formułowania takich tekstów, jak szeroko rozumiane ogłoszenia. Tę obserwację potwierdza zestawienie naszej sytuacji z sytuacją, jaka panuje w wielu innych państwach Unii Europejskiej, gdzie edukacja w szkołach publicznych wygląda zupełnie inaczej, niż u nas. Na przykład we Francji, gdzie szkoła kładzie naprawdę spory nacisk na to, aby wyrobić u ucznia odpowiednie. ogłoszenia w prasie i internecie wyglądają o wiele lepiej, niż w Polsce. Oczywiście, to jeszcze zdecydowanie zbyt mało, aby móc określić, gdzie dokładnie znajduje się przyczyna problemu, jaki My, Polacy, mamy z formułowaniem takich tekstów użytkowych, jak szeroko rozumiane ogłoszenia, ale nie ulega wątpliwości, że coś jest na rzeczy.

www.360interactive.pl