Z czymś takim jak przemysł wiąże się szereg rozmaitych zagadnień – pamiętać bowiem trzeba, że działalność ta nie polega tylko i wyłącznie na wytwarzaniu określonych produktów. Jednym z bardzo wielu takich właśnie zagadnień jest polityka przemysłowa. To odmiana mikroekonomicznej polityki. Obejmuje ona swoim zasięgiem bardzo wiele działań oraz środków, dzięki którym możliwe jest realizowanie pewnych zadań. W tym miejscu wspomnieć można o czterech takich podstawowych aspektach. Przede wszystkim rodzimy przemysł ma być konkurencyjny na rynkach zagranicznych. Poza tym zmiany zachodzące w gospodarce muszą być w odpowiedni sposób symulowane. W taki tej sposób pobudza się aktywność w poszczególnych dziedzinach działalności przemysłowej i wprowadza się do niej innowacyjne rozwiązania. I wreszcie ostatni aspekt, a mianowicie taki, że wszystkie zasoby związane z przemysłem wykorzystywane są w sposób efektywny. Ponadto przemysł musi być w odpowiedni sposób promowany, by mógł się w dobrym kierunku rozwijać.

www.kapitalka.pl