Przewodnictwo turystyczne i pilotaż wycieczek

Podstawowe formy obsługi ruchu turystycznego to przewodnictwo turystyczne oraz pilotaż. Są to bezpośrednie formy obsługi turysty. Kto może pełnić te zadania? Wiadomo, że nie każdy może oprowadzać wycieczki. W tym celu należy ukończyć odpowiedni kurs, który daje stosowne uprawnienia oraz – co najważniejsze – odpowiednią wiedzę. Przewodnik turystyczny ma ważne zadanie. To on przekazuje uczestnikom wycieczki wiedzę na temat wartości krajoznawczych danego regionu. Pomaga im zrozumieć historię odwiedzanego regionu, zwraca im uwagę na piękno przyrody oraz krajobrazu. Przewodnik ułatwia turystom poznawanie kraju i kształtuje stosunek turysty do odwiedzanych regionów. Ważną rolę pełni również pilotaż wycieczek. Pilot to osoba, która towarzyszy grupie w imieniu organizatora turystyki, czasem pełniąc jednocześnie funkcję przewodnika. Popularne jest także zjawisko pilota – rezydenta. Taka osoba przebywa w określonym ośrodku turystycznym i jest „punktem kontaktowym” pomiędzy turystami a biurem podróży. Jego zadaniem jest m. in. organizowanie rozrywek dla turystów, zajmuje się on również wieloma sprawami organizacyjnymi.

www.restbox.pl