Brak podpisu na fakturze - co dalej?

Założyłeś właśnie firmę a może jesteś już przedsiębiorcą już jakiś czas?
Nurtuje Cie zapewne mnóstwo pytań. Wśród nich te o prawidłowo wystawione dokumenty, ich zgodność z przepisami prawa. Czy faktura musi być podpisana? To zapewne jedno z tych zagadnień nad którymi się głowisz. Otóż faktura może zostać zaakceptowana jako prawidłowa nawet bez podpisu, pod warunkiem, że zostaną spełnione inne wymogi.
Jakie zatem elementy musi zawierać faktura:
– data wystawienia
– numer nadany w ramach serii, który opisuje fakturę
– dane teleadresowe podatnika oraz nabywcy
– numer, który identyfikuje nabywcę odnośnie spraw podatkowych
– data wykonania usługi bądź dostarczenia towarów
– określenie rodzaju towaru lub nazwy usługi
– cenna netto produktu/usługi
– koszt uwzględnionych rabatów/ obniżek
– informacja o stawce podatkowej
– ogólną kwotę należności
Uwzględniając wszystkie powyższe dane, nie musisz się martwić problemem, czy faktura musi być podpisana.
Warto ponadto wspomnieć, że faktury powinny zostać wykonane w dwóch egzemplarzach – oryginał dla nabywcy a kopia dla sprzedającego.
Co jeszcze należy uwzględnić przy prawidłowo wystawionej fakturze VAT?
Przepis, który zezwala na zaakceptowanie faktury bez złożonego podpisu obowiązuje od 2004 roku (wymóg Unii Europejskiej). Oznacza to, że dokumenty starsze od tej daty i niezawierające podpisu nie będą prawidłowe.
Jak każda reguła i od tej mamy wyjątki.
Przepis będzie nadal wymagany w tych szczególnych sytuacjach:
– faktura wystawiana na rzecz rolników ryczałtowych
– faktury wystawiony w tzw. odwróconym obowiązku podatkowym tj. wystawiane sprzedawcy przez nabywcę
– potwierdzenie otrzymania noty korygującej
Miejmy nadzieję, że te wyjaśnienia wyczerpują temat, czy faktura musi być podpisana. Brak podpisu na dokumencie nie będzie błędem, jak również będzie to zgodne z prawem, jeśli nie pojawią się na nim firmowe pieczątki. Musimy pamiętać o spełnieniu kryteriów wymienionych w ustawie a taka faktura stanie się w pełni zgodnym z przepisami dowodem księgowym.

www.kmhs.pl