Czy warto zostać biegłym rewidentem?

W dzisiejszych czasach kiedy na rynku powstają coraz to nowe przedsiębiorstwa, zwiększa się również zapotrzebowanie na specjalistów. Większość firm zobowiązana jest do współpracy z biegłym rewidentem, który przeprowadzi badanie sprawozdań finansowych.

Kim jest biegły rewident ?

Jest to osoba, do której obowiązków należy rewizja finansowa danego podmiotu m.in badanie sprawozdań finansowych. Może on również kontrolować zakładanie spółki oraz podwyższenie kapitału finansowego firmy. Do obowiązków audytora może również należeć badanie na temat spraw finansowych partii politycznych dotyczących uzyskanych subwencji.

Do czego w szczególności zobowiązany jest audytor?

Przede wszystkim powinien on stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez odbywanie szkolenia zawodowego w każdym roku kalendarzowym. Dokumenty potwierdzające szkolenie powinny być przechowywane przez okres 6 lat. W trakcie przeprowadzania badań finansowych musi kierować się zasadą niezależności oraz etyki zawodowej. Zobowiązany jest również do regularnego opłacania składek członkowskich. Zawód ten podlega bezpośrednio Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów.

Kto może ubiegać się o stanowisko biegłego rewidenta?

Jednym z pierwszych wymogów jest niekaralność oraz nieposzlakowana opinia. Następnie przyszły kandydat musi ukończyć studia wyższe oraz odbyć roczną praktykę w zakresie rachunkowości na terenie Unii Europejskiej. Obowiązuje go również dwuletnia aplikacja pod okiem biegłego rewidenta i egzamin zawodowy z wiedzy teoretycznej oraz praktyki. Jeśli kandydat posiada co najmniej 15-letnie doświadczenie w zakresie rachunkowości, prawa i finansów, nie jest zobowiązany do odbycia aplikacji.

Na jakie zarobki może liczyć audytor?

Na pewno są one uzależnione od naszego doświadczenia. Nie da się ukryć że ten zawód należy do jednych z najbardziej atrakcyjnych finansowo. Zarobki biegłego rewidenta kształtują się od 10 000 zł – 20 000 zł za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego. Jak widać, jest to dosyć wysoka stawka. Trzeba jednak pamiętać, że tak wysokie zarobki wiążą się również z wysoką odpowiedzialnością za wykonaną pracę.

Kandydat zdecydowany do wykonywania zawodu biegłego rewidenta powinien być osobą skrupulatną i uczciwą. Ma za zadanie być solidnym oraz wzbudzać szacunek otoczenia. Jeśli spełniamy powyższe kryteria warto zastanowić się na podjęciem tej profesji.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC