Potrzebujesz pieniędzy, idziesz do banku i zaciągasz kredyt. Lecz czym jest ów kredyt? Pomiędzy bankiem, a osobą fizyczną, tudzież znaną jako kredytobiorca, zawarta zostaje umowa w formie pisemnej. Bank deklaruje się, iż udostępni na określony cel a także czas daną kwotę. Z kolei kredytobiorca obiecuje wykorzystać zasób gotówki zgodnie z jego przeznaczeniem. Co więcej kwotę tą zobowiązuje się spłacić razem z wynagrodzeniem dla banku w postaci prowizji i odsetek. Cechy tej umowy to przede wszystkim zwrotność, terminowość i oprocentowanie. Ważną cechą kredytu jest to, iż występuje on jedynie jako zapis na rachunku. Bank nie udzieli kredytu w formie gotówki, gdyż środki, z której kredyt pochodzi to przede wszystkim depozyty powierzone bankowi przez jego klientów. W związku z tym faktem umowy kredytowe reguluje prawo bankowe, a nie cywilne. Dodatkowo kredyty dzielimy na trzy grupy: krótkoterminowe (czyli takie na okres roku), średnioterminowe (trwające od roku do trzech) i długoterminowe (trwające powyżej trzech lat).

www.straight.pl