Są osoby, jaki mają trudności w znalezieniu pracy, czy poradzeniu sobie na rynku pracy. Do takich osób zaliczane są osoby, które przez długi czas pozostają na bezrobociu. Takimi osobami są również kobiety jakie zajmują się przez długi czas dziećmi. Problemy na rynku pracy mogą mieć również osoby jakie ukończyły dopiero szkołę i nie posiadają doświadczenia jakie wymagane jest przez pracodawców, przy staraniu się o pracę. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem może być założenie własnej działalności gospodarczej. Osoby, które mają trudności na rynku pracy mogą starać się o uzyskanie dotacji na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W ten sposób możemy założyć firmę jaka będzie stanowiła źródła naszych dochodów. Ułatwieniem przy zakładaniu takiej firmy jest możliwość uzyskania dotacji zarówno unijnych, jak i od państwa polskiego. Jeśli chcemy starać się o takie dotacje musimy przede wszystkim posiadać odpowiedni pomysł, który możemy opisać w formie biznes planu na podstawie jakiego możemy starać się o dotacje.

www.leaderservice.pl