Leczenie depresji poprzez konsultacje online

Psychoterapia jest coraz popularniejszym sposobem na radzenie sobie z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, zaburzeniami czy chorobami. Może być zarówno samodzielnym działaniem, jak i doskonałym wsparciem dla farmakoterapii prowadzonej przez lekarza psychiatrę. Jednak czy kontakt online będzie dla pacjentów tak samo dobry jak tradycyjna forma spotkań na żywo?

Czy psychoterapia online dla osób z depresją jest możliwa?

Okres pandemii przekonał nas wszystkich, że warto interesować się nowoczesnymi rozwiązaniami, takimi jak rozmowy online. Przekonaliśmy się, że zarówno drobne sprawy codzienne, jak też konsultacje medyczne mogą zostać w ten sposób przeprowadzone bardzo skutecznie, efektywnie i przynieść takie same rezultaty, jak rozmowa twarzą w twarz.

Jeśli zastanawiasz się, czy w takim przypadku możliwe jest prowadzenie również psychoterapii online, odpowiadamy: tak! Spotkania prowadzone za pomocą internetu mogą być tak samo pomocne dla osób cierpiących na depresję, jak innego typu spotkania.

Czy psychoterapia rzeczywiście jest skuteczna w przypadku depresji i warto się na nią zdecydować?

Niezależnie od tego, czy zastanawiamy się nad klasycznym leczeniem depresji za pomocą psychoterapii w gabinecie, czy też nad nowoczesnymi sposobami jej leczenia przy pomocy spotkań online, zawsze pada pytanie o skuteczność tego rozwiązania. Na całe szczęście psychoterapia jest jedną z najbardziej efektywnych form pomocy osobom walczącym z depresją. Pozwala na przepracowanie wszystkich problemów, które wiążą się z tą chorobą: od traum i doświadczeń, które mogły ją spowodować, aż po obecne trudności, których pacjent doświadcza w życiu codziennym.

Czy warto decydować się na psychoterapię? Oczywiście! Jest ona często pierwszym krokiem wybieranym przez pacjentów, zwłaszcza przez tych, którzy nie chcą (chwilowo) decydować się na farmakoterapię. Może być też wsparciem dla tych, którzy podjęli się przyjmowania leków przepisanych przez lekarza psychiatrę. Służy przede wszystkim do tego, by oprócz podniesienia nastroju, wypracować techniki przydatne na całe życie.

Leczenie depresji online. Jak to w ogóle wygląda i ile trwa?

Leczenie depresji online odbywa się w sposób bardzo zbliżony do tego, jak przebiega klasyczna terapia w gabinecie. Polega na spotkaniach (zazwyczaj indywidualnych) pacjenta z psychoterapeutą. Prowadzone rozmowy prowadzą do wywiązania się między nimi relacji, która z kolei wiedzie do stopniowego rozwiązywania problemów pacjenta. Pozwala mu otworzyć się i omówić wszystko, co do tej pory go dręczyło i dręczy nadal.

Systematyczne rozmowy, uświadamianie sobie własnych mechanizmów zachowań, ich zmiana i wypracowywanie nowych sposobów działania to jedne z ważnych elementów psychoterapii online. W zależności od tego, jakie są dokładne potrzeby pacjenta, takie spotkania mogą trwać nawet 6-12 miesięcy, a w niektórych przypadkach dłużej. Dopiero samodzielna decyzja pacjenta, który czuje się na siłach samodzielnie walczyć z codziennymi problemami, pozwala na zakończenie (szczęśliwe) terapii online.