Przez dość długi okres czasu nasza waluta zachowywała się dość niestabilnie, przynajmniej w stosunku do euro, franka szwajcarskiego i dolara USA – często z dnia na dzień obserwowaliśmy nerwowe ruchy w tej dziedzinie, spadki i wzrosty, co bardzo nie sprzyja prowadzeniu biznesu przez naszych przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy albo eksportują swoje produkty do innych krajów, albo tez sprowadzają z zagranicy surowce do produkcji. Jednak od kilku miesięcy kurs naszej waluty ustabilizował się i jej wahania są bardzo niewielkie, złoty nie przekracza praktycznie granicy wynoszącej 4,10 za jedno euro. Taka sytuacja jest korzystna dla gospodarki, analitycy przewidują dalsze umacnianie się naszej rodzimej waluty, chociaż twierdzą jednocześnie, że zbytnie umocnienie też nie jest bardzo dobre dla naszej gospodarki, zwłaszcza dla eksportu, bowiem wtedy nasze produkty mogą być mniej konkurencyjne w stosunku do zagranicznych. Stabilna i silna złotówka ma jeszcze jedną zaletę – powoduje, iż inflacja w naszym kraju przyhamowuje, co jest zjawiskiem wysoce korzystnym w ogólnym wymiarze gospodarczym.

www.biznes.info.pl