Oprogramowanie ERP

Oprogramowanie ERP to skrót od angielskiego Enterprise Resources Planning, co oznacza planowanie zasobów. ERP pozwala na skuteczniejsze zarządzanie systemem firmy, ponieważ pozwala na pracę z wykorzystaniem jednej bazy danych, co ułatwia wprowadzanie zmian od razu we wszystkich obszarach firmy.

Korzyści z używania oprogramowania ERP

Oprogramowanie ERP jest przydatne szczególnie dla większych firm, ponieważ im więcej pracowników i działów, tym trudniej tym wszystkim zarządzać. Korzyści z używania oprogramowania tego typu zależą również od charakterystyki danej firmy, jednak ogólne korzyści to:

– Obniżenie kosztów poprzez zoptymalizowanie procesów, takich jak np. powtarzające się, mechaniczne czynności. System ERP jest również w stanie wpłynąć na obniżenie kosztów materiałowych poprzez precyzyjne zaplanowanie procesu produkcji.

– Zwiększenie efektywności. Oprogramowanie jest w stanie wpłynąć na efektywność pracowników, mierząc czas pracy, KPI (Kluczowe Wskaźniki Efektywności), czy badając ich poziom satysfakcji podczas pracy. Poza pracownikami ERP zwiększa efektywność procesu produkcji przez odpowiednie planowanie procesów, a finalnie nawet sprzedaży poprzez np. ocenę potencjału klientów, czy dobierane grupy docelowej.

– Poprawa bezpieczeństwa danych. Dzięki oprogramowaniu minimalizujemy papierową dokumentację, a większość danych znajduje się w formie cyfrowej, którą łatwiej chronić i szyfrować, co zmniejsza prawdopodobieństwo, że dane poufne wpadną w niepowołane ręce.

– Oszczędność czasu. Oprogramowanie ERP jest w stanie wpłynąć na skrócenie czasu relacji zamówień czy przygotowania raportów o 25, a nawet 90 procent (w zależności od punktu startowego w danej firmie).

Ile kosztuje system ERP?

Koszt takiego oprogramowania zależy od bardzo wielu czynników, ponieważ jest dostosowywany indywidualne dla danej firmy, natomiast należy liczyć się z wydatkiem na poziomie 100 – 300 tysięcy złotych. Cena może wydawać się wysoka, jednak należy pamiętać, że oprogramowanie tego typu skierowane jest dla dużych firm, które mogą spróbować sfinansować zakup z wykorzystaniem środków zewnętrznych, jak np. dotacje z Unii Europejskiej.

Proces wdrażania systemu ERP, po uzyskaniu funduszy, zaczyna się od kupna licencji, następnie wdrożenie oprogramowania, zbudowanie odpowiedniej infrastruktury działania i finalne sprawdzenie poprawności przetwarzanych procesów.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy BPSC.