Żółtaczka jest to objaw kliniczny, polegający na zażółceniu powłok skórnych oraz zażółceniu spojówek i białkówki oka. Do zażółcenia dochodzi w wyniku nagromadzenia we krwi takiej ilości barwników żółciowych, które pozwalają na przenikanie do tkanek. Przyczyna podwyższenia stężenia barwników żółciowych we krwi tkwi narządzie jakim jest wątroba. Wątroba sama w sobie nie musi być jednak przyczyną żółtaczki. Żółtaczka może być wynikiem także wystąpienia przeszkody na drodze wypływu żółci z wątroby, mówi się wówczas o żółtaczce mechanicznej. Żółtaczka hemolityczna powstaje w przypadku kiedy dojdzie do znacznej hemolizy krwi, tak iż wątroba nie nadąża z przetwarzaniem barwników żółciowych. Uszkodzenie samych komórek wątrobowych też może dać objawy żółtaczki. Nadmierne nagromadzenie we krwi barwników żółciowych jest niebezpieczne z uwagi na to iż istnieje ryzyko, że barwniki te przedostaną się do ośrodkowego układu nerwowego, w wyniku czego pojawią się objawy neurologiczne, łącznie z zaburzeniami przytomności.

www.strzyga.pl/