Laparoskop to cienka rurka wyposażona w kamerkę i źródło światła. Technika laparoskopowa należy do metod mało inwazyjnych i wykorzystywana jest podczas badań diagnostycznych i zabiegów.
Za jej pomocą można zlokalizować cysty, mięśniaki, infekcje oraz zrosty, laparoskop umożliwia wykonanie biopsji oraz zabiegów w jamie brzusznej. Obecnie oprócz celów diagnostycznych laparoskopia zyskała też popularność w zabiegach ginekologicznych i przy leczeniu schorzeń takich jak np. usunięcie pęcherzyka żółciowego czy wyrostka robaczkowego.
Zabieg trwa od 30 do 90 minut, jednak w niektórych przypadkach może się wydłużyć. W celu przeprowadzenia laparoskopii należy wykonać na brzuchu jedno lub więcej cięć, po wykonaniu nacięcia do jamy brzusznej zostaje wprowadzony gaz, który oddziela powłoki brzuszne od narządów wewnętrznych. Dzięki temu chirurg wykonujący zabieg ma możliwość dokładnej obserwacji operowanego obszaru. Jeżeli sytuacja wymaga do zabiegu oprócz laparoskopu używa się innych narzędzi. W zależności od przypadku czas hospitalizacji po zabiegu może być różny jednak najczęściej placówkę można opuścić po 2-4 godzinach od zakończenia zabiegu.
Laparoskopia – jakie są wady i zalety badań laparoskopowych
Wadą laparoskopii jest na pewno dłuższy czas trwania zabiegu niż w przypadku klasycznych sposobów zabiegu, ponadto istnieje ryzyko komplikacji, do których zaliczamy krwawienie, infekcje, uszkodzenie organu lub naczynia krwionośnego. Wadą laparoskopii jest także to, iż do jej wykonywania wymagane są wysokie kwalifikacje i doświadczenie chirurga wykonującego zabieg, w związku z tym pola tej metoda są trudno dostępne i wiążą się z większymi kosztami. Metoda ta nie jest niestety dostępna dla wszystkich pacjentów, ponieważ podczas jej trwania stosuje się znieczulenie ogólne osoby cierpiące na np. chorobę serca nie mogą zdecydować się na laparoskopie.
Zaletami tej metody jest na pewno, szybka rekonwalescencja, mniejsze dolegliwości bólowe w związku z przebytą operacją, lepszy efekt kosmetyczny, oraz skrócony czas hospitalizacji.

www.uroda.info.pl