Analizując wszystkie środki transportu używanych w miastach, to właśnie samochody są pojazdami najmniej przyjaznymi dla środowiska naturalnego. Samochodów wciąż przybywa, dziś niemal każdy posiada własny samochód, a nawet kilka. Powoduje to nie tylko zanieczyszczenie środowiska, ale także uciążliwość, której chyba każdy kierowca doświadczył – a mianowicie korki. Do tego dochodzi hałas, który niekorzystnie działa na słuch. Duże natężenie ruchu często powoduje drganie budynków, co odczuwają często mieszkańcy głównych i ruchliwych ulic. Wraz z rozwojem transportu samochodowego, pojawiają się negatywne skutki uboczne. Przez wiele lat człowiek nie myślał o ochronie środowiska, liczyła się szybkość i rozwój transportu. Teraz możemy paść ofiarą rozwoju cywilizacji. A szybki rozwój transportu me zrekompensuje nam poczynionych szkód w środowisku. Dlatego rozwój transportu powinien być połączony z ochroną naszego naturalnego środowiska. Tylko w ten sposób możemy połączyć potrzeby rozwoju cywilizacji o ochrony środowiska.

www.ridetolive.pl