Odnowienie prawa jazdy

Kilka lat temu zmianie uległy przepisy dotyczące ważności prawa jazdy. Aktualnie uprawnienia do kierowania pojazdami nie są już wydawane na czas nieokreślony. Maksymalny czas, na jaki można uzyskać w tej chwili prawo jazdy to 15 lat. Należy o tym pamiętać i sprawdzać, kiedy mija termin wygaśnięcia dokumentu, ponieważ jazda z przeterminowanym dokumentem jest traktowana jak prowadzenie pojazdu bez posiadanych uprawnień. Za takie wykroczenie grozi kara grzywny w wysokości 500 złotych.

Procedura wymiany dokumentu prawa jazdy – najważniejsze informacje

Procedura wymiany dokumentu powinna być zaplanowana trochę wcześniej. Należy ją rozpocząć, zanim upłynie ostateczna data jego wygaśnięcia, ponieważ czas oczekiwania na wydanie nowego prawa jazdy wynosi około 7 dni. Jeśli nie zadbamy o to odpowiednio szybko, możemy pozostać przez jakiś czas bez uprawnień do kierowania pojazdami.

Dokumenty potrzebne do przedłużenia ważności prawa jazdy

Odnowienie prawa jazdy to konieczność skompletowania następujących dokumentów:

-wniosek o wydanie uprawnień – pobiera się go ze strony Ministerstwa lub bierze się go z urzędu,
-orzeczenie lekarskie zaświadczające o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów,
-aktualna fotografia,
-potwierdzenie uiszczenia opłaty za kolejne wydanie prawa jazdy,
-kserokopia oraz oryginał aktualnego prawa jazdy,
-oświadczenie dotyczące zapoznania się z treścią artykułu 223 KK.

Opłata za wydanie nowego dokumentu wynosi w chwili obecnej 100,50 zł. Można je przesyłać na numer konta urzędu bądź w kasie. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat należy skontaktować się z konkretną placówką.

Każdy dokument trzeba wysłać w terminie wygasania ważności danego prawa jazdy bądź złożyć w urzędzie. Rodzaj urzędu zależy od miejsca zamieszkania. Może to zatem być:

-urząd miasta (w przypadku miast na prawach powiatu),
-urząd dzielnicy miasta bądź starostwo powiatu, w którym zamieszkuje dany kandydat na prawo jazdy.

Warto zerknąć na https://www.badania-kierowcow.warszawa.pl/przedluzenie-prawa-jazdy/ po więcej informacji.