Jeśli chodzi o środki transportu, to na dzień dzisiejszy mamy bardzo dużo rodzajów. Mamy samochody osobowe, ciężarowe, dostawcze, mamy również statki, pociągi, tramwaje, samoloty, autobusy, autokary, samochody wykorzystywane pod przewóz pasażerów – taksówki (tym samochodu osobowego). Jak możemy sklasyfikować transport. Przede wszystkim powinniśmy na początku wyróżnić transport lądowy, transport powietrzny i transport wodny. W takiej sytuacji transport lądowy podzielimy na podkategorie tj. transport kolejowy, drogowy, i rurociągowy, o których była już mowa powyżej. W skład transportu lądowego będzie również wchodził transport podziemny (metro). Z kolei transport wodny podzielimy na transport morski i transport śródlądowy. Mamy również transporty mieszane tj. transport bimodalny, transport multimodalny, transport kombinowany, i transport intermodalny. Jeśli chodzi o znaczenie transportu, to bardzo często jest to nazewnictwo wykorzystywane również w branży przemysłowej i energetycznej. Transport dotyczy transportu produktów, paczek, listów, zwierząt i ludzi. Przemieszczenie wszystkich tych rzeczy za pomocą wymienionych powyżej środków transportu jest wykorzystywane przez ludzkość od wielu pokoleń.

www.asmoto.pl