Transport morski uważany jest za jedną z największych i najważniejszych gałęzi przemysłu. Jednakże dla rozwoju przewozów drogą morską ważne jest odejście od myślenia sektorowego, co potwierdzają przepisy i wytyczne Komisji Europejskiej. Do najważniejszych tendencji i zjawisk w europejskim transporcie morskim należą: – zwiększenie natężenia ruchu oraz przepełnienie portów, – nieuczciwa konkurencja, – brak wykwalifikowanej siły roboczej, – wzrost ilości rozwiązań innowacyjnych w transporcie morskim, – zniesienie przeszkód prawnych, związanych z transportem wewnątrz UE. Polityka UE związana z transportem morskim polega przede wszystkim na poprawie dostępu i zwiększeniu pojemności portów, zapewnieniu przestrzegania przepisów dotyczących zasad działania i rozliczania operatorów i statków. Dodatkowo Unia zachęca do większej elastyczności krajów członkowskich w kwestii zatrudniania pracowników i wprowadzania innowacyjnych zmian w transporcie morskim. Równie istotne w polityce transportowej jest ujednolicanie prawa przewozowego w krajach UE.

www.fastcars.pl